Rent spel

Vi ska med ett genomtänkt verksamhet påverkar attityder och värderingar på ett positivt sätt.

En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur ,med det menar vi att det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön.

Fostran

Vi vill på alla nivåer bedriva vår verksamhet så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
Särskilt viktigt är den verksamheten är utformad så att barn, unga lär sig respektera varandra som kamrater och medtävlare.


Fysisk utveckling

För många är kamratskapen i föreningen ett avgörande skäl att engagera sig.
Många barn, ungdomar får i föreningen en trygg social gemenskap. De lär sig att respektera och umgås med andra människor, också över generationsgränser, kulturella och etniska gränser.


Psykisk utveckling

Att nå ett uppsatt mål skänker tillfredställelse oavsett nivå.
Att kämpa tillsammans med andra för att nå detta mål ger erfarenheter som är värdefulla på livets alla områden.
Att glädjas åt varandras framgångar och stötta varandra vid motgångar är viktiga delar i gemenskapen.

Dela den här sidan