under våra ungdomsdagar dekoreras bilar, blir så fint med alla dessa färger.